Adam Sciegaj

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Adam är doktorand på avdelningen konstruktionsteknik och tillhör forskargruppen Betongbyggnad. Han arbetar även på Institutionen för Industri- och materialvetenskap på Avdelningen för Material- och beräkningsmekanik. Hans forskning fokuserar på utveckling av ett nytt sätt att modellera stora armerade betongkonstruktioner genom att modellera materialet på olika skalor och koppla dessa olika skalor till varandra. Målet är att göra det möjligt att studera sprickor och spricktillväxt i detalj i stora konstruktioner som broar.
TME295/TME300 Hållfasthetslära
BOM580 Bärande konstruktioner
​Design with Regard to Explosion - Response of a structural system and equivalent 2DOF model

Publicerad: to 07 nov 2019.