Maria Abrahamsson

Professor; Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi
Styrkeområdesledare för Chalmers styrkeområde Materialvetenskap.

Forskningen i Maria Abrahamssons grupp är centrerad kring omvandling av solenergi till solbränslen. Vi använder en kombinerad molekylär-material approach för att omvandla solenergi till redoxekvivalenter (elektroner) som kan användas för att driva kemiska reaktioner. Vi strävar efter att kunna åstadkomma fotokatalytisk omvandling av koldioxid med solljus. Utöver de fotokatalytiska processerna studerar vi också fotofysik och fotokemi hos övergångsmetallkomplex, både i lösning och på ytor, både för fotosensibiliserande ändamål och spin cross-over applikationer. De olika elektron-och energiöverföring reaktioner vi studerar mäter vi med olika spektroskopiska verktyg, såsom ultrasnabb spektroskopi och elektrokemiska metoder.


Publikationer - ResearcherIDAbrahamssons forskningsgrupp
Tillämpad optisk spektroskopi (KFK150) föreläsare och kursansvarig

Sidansvarig Publicerad: må 05 sep 2022.