Yvonne Andersson-Sköld

Adjungerad professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Yvonne Andersson-Sköld är adjungerad professor i Miljöanalys med inriktning mot transporter vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Yvonnes forskning är inriktad på transportsektorn och dess inverkan på miljö och klimatförändringar. Viktiga frågor är vilka risker förekommer, vad påverkar riskerna, hur kan riskerna bedömas och värderas, vilka åtgärder finns och hur effektiva är dessa ur ett hållbarhetsperspektiv. Hennes forskning ska bidra till en hållbar utveckling av transportsektorn med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter där min forskning mest är inriktad på de miljömässiga aspekterna. Resultaten är relevant för planering på kommunal, regional och nationell nivå och inte minst Trafikverket.

Sidansvarig Publicerad: må 09 mar 2020.