Timur Shegai

Forskarassistent, Nano- och biofysik, Institutionen för fysik

Vi är intresserade av plasmon-exciton-interaktioner, stark koppling, ytförbättrade fenomen som SERS och fluorescens, kvant- och lågtemperaturplasmonik, riktningsnanoantenner, plasmoniska nanotrådar och olika typer av sensing. Vårt experimentella arbete omfattar en-partikel- / enkomolekylmikroskopi och spektroskopi, vinkelupplöst eller så kallad Fourier-bildbehandling, nanofabrikation och elektronmikroskopi.

Publicerad: må 27 jan 2020.