Stefan Bengtsson

Rektor och VD

Stefan Bengtsson är rektor och VD för Chalmers sedan augusti 2015. Han är professor i fasta tillståndets elektronik. Stefan Bengtssons forskningsfält är mikro- och nanoelektronik, särskilt kiselbaserade material och komponenter. Han har publicerat mer än 100 arbeten i internationella tidskrifter och konferenser. Utöver anställningar vid Chalmers har han varit anställd vid Malmö högskola samt varit gästprofessor vid Institute National Polytechnique i Grenoble.

Stefan Bengtsson har erfarenhet från akademiskt ledarskap som rektor vid Malmö högskola (2011-2015), prorektor (2007-2011) och vice VD (2009-2011) vid Chalmers samt från prefektuppdrag vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: sö 19 maj 2019.