Per Lincoln

Professor; Kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Per Lincolns forskning rör molekylär igenkänning i nanoskala inom biokemi och biofysik. Fokus är på förståelse och utveckling av mekanismer för selektiv växelverkan melan små syntetiska molekyler och biomakromolekylära ensembler som DNA och lipidmembran, med det yttersta målet att finna nya och mer specifika antibiotika.
​Teoretisk kemi (KBT061), föreläsare
Kemi och biokemi (KOO041), föreläsare

Sidansvarig Publicerad: to 07 dec 2017.