Paul Drenning

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Paul Drenning är anställd på COWI AB i Göteborg och industridoktorand på avdelningen för geologi och geoteknik på Chalmers inom forskargruppen Teknisk geologi.
Paul genomför sin forskning inom projektet "Ökad tillgång till ekosystemtjänster genom innovativ och skonsam efterbehandling (ECO-GRO)". Projektets huvudsyfte är att utveckla en metodik för att förbättra tillgången på ekosystemtjänster på förorenade områden genom användning av skonsamma efterbehandlings tekniker, på engelska 'gentle remediation options' (GRO), med avseende på platsspecifika förutsättningar.
​Teknisk geologi BOM200​

Sidansvarig Publicerad: fr 05 apr 2019.