Maths Karlsson

Docent, Kemi och Kemiteknik/ Energi och Material

Min forskning fokuserar på studier av fundamentala nyckelegenskaper i funktionella - mest energirelevanta - oorganiska material, främst oxider. Förutom min traditionella fokus på protonledande oxider, vilka har potential att kunna användas som elektrolyter i framtida miljövänliga och effektiva bränsleceller, så utforskar jag även andra typer av väteinnehållande oxider, sådana som hydridjonledande oxidmaterial samt material som kan lagra väte. Jag är också verksam inom området luminescens och luminescerande material, som är av relevans bland annat för utvecklingen av vita LED-lampor. Ett gemensamt tema för min forskningsverksamhet är att utveckla en förståelse om kopplingen mellan materialens funktionella egenskaper, sådana som protonledning och luminescens, och deras atomära struktur och dynamik, och genom denna förståelse utveckla strategier/recept för nya material med bättre egenskaper. De primära verktygen för dessa studier innefattar för närvarande användandet, och utveckling, av olika typer av neutronspridningsmetoder (diffraktion, reflektivitet, inelastisk och kvasielastisk neutronspridning), vibrationsspektroskopi (Raman och IR) och tekniker vid frielektronlaseranläggningar.


Se vår poster, som beskriver en del om vår forskning.
Kurser inom materialvetenskap
Sommar/vinter-skolor inom neutron och synkrotronljusspridning

Sidansvarig Publicerad: ti 25 maj 2021.