Martin Wersäll

Doktorand, Bionanofotonik, Institutionen för fysik

Jag började som doktorand i gruppen för Bionanofotonik hösten 2013, efter att ha gjort en kandidatexamen i Teknisk Fysik och en magisterexamen i Applied Physics vid Chalmers Tekniska Högskola. Min forskning fokuserar främst på att undersöka interaktioner och kopplingseffekter mellan plasmoniska nanopartiklar (Au, Ag, etc.) och olika typer av två-nivå system, så som J-aggregater och kvantpunkter. Det övergripande syftet med min forskning är att manipulera spontana effektförluster och andra dekoherensegenskaper hos enskilda foton-emitterare för att realisera ultrasnabb kvant-optik i både låg- och rumstemperaturmiljöer.

Publicerad: on 11 apr 2018.