Martin Hultman

Docent i teknik-, vetenskaps och miljöstudier vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation.

Varför agerar vi inte i klimatfrågan trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år? Frågor som dessa ställer jag i min forskning där min tvärvetenskapliga bredd och djup inom energi-, klimat och miljö samspelar med teorier och begrepp från ekofeminismer, posthumaniora, diskursanalys och aktör-nätverksteori. För tillfället leder jag ett tre-årigt forskningsprojekt om socialt- och ekologiskt entreprenörskap inom cirkulär ekonomi och ett om klimatförnekelse. Dessutom analyserar jag energihistoria med genusperspektiv samt utvecklar förståelse om energiomställning och miljömaskuliniteter.
Krange, O. Kaltenborn, B.& Hultman, M. (2018). “Cool Dudes in Norway: Climate Change denial among conservative Norwegian Men”, Environmental Sociology.

Hultman, M., Björk A. & Viinikka, T. (kommande publicering). “Far-right and climate change denial. Denouncing environmental challenges via anti-establishment rhetoric, marketing of doubts, industrial/breadwinner masculinities enactments and ethno-nationalism.”. In Contemporary Environmental Communication by the Far Right in Europe ed. Forchtner, Kølvraa & Wodak London: Routledge

Anshelm, J., & Hultman, M. (2014). A green fatwā? Climate change as a threat to the masculinity of industrial modernity, NORMA: International Journal for Masculinity Studies, 9(2), 84-96.
 
Anshelm, J., & Hultman, M. (2014). Discourses of global climate change: apocalyptic framing and political antagonisms, Routledge, London.

Publicerad: fr 02 mar 2018. Ändrad: fr 17 aug 2018