Lina Trosvik

Industridoktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lina är anställd på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och är industridoktorand på Chalmers inom området miljöekonomi på avdelningen för geologi och geoteknik i forskargruppen teknisk geologi. Hennes forskning fokuserar på frågor om hur styrmedel och åtgärder kan bidra till att minska växthusgasutsläpp från godstransportsektorn och sjöfartssektorn.

Sidansvarig Publicerad: ti 09 nov 2021.