Lars Evenäs

Biträdande professor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Lars Evenäs forskargrupp arbetar med karaktärisering och materialutveckling inom yt- och kolloidkemi. Karaktäriseringen baseras ofta på tillämpning av olika NMR-tekniker, som sträcker sig från fasta tillståndet (t.ex. molekylär riktning i fibrer) och diffusometri (t.ex. molekylär aggregering i lösning) till högupplösta metoder (t.ex. kvantifiering av multifunktionaliserade polymerer). Ur ett materialperspektiv är molekylära och supramolekylära egenskaper, för material från biomassa, ett primärt intresse där cellulosa ofta är utgångspolymeren. Ett annat, men också kombinerat, intresseområde är formulering av och fysikaliska egenskaper hos mikrokapslar för att uppnå kontrollerad frisättning av aktiva substanser från ytmaterial eller fibrillära material.​
Lars Evenäs är programansvarig för civilingenjörsutbildningen i kemiteknik med fysik​. Han är examinator och/eller lärare i Kolloider och polymerer (KTK106), Yt- och materialkemi (KTK116), Materiallära (LKT280), Ytkemi (KTK095), Individuell projektkurs i materialkemi (KBT305), Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik (KBTX10) och olika typer av examensarbeten (KBTX11, KBTX12, KBTX61).
​Doktorand
Viktor Eriksson
Postdoks
Alexander Idström
Hampus Karlsson
Koyuru Nakayama
Amanuens
Leyla Beckerman
Master-student
Sofia Edegran
Gäststudent
Stamatia StaikoglouUniversity of Ioannina (Grekland)

Biträdande handledare för doktorander 
Smaragda Maria Argyri och Frida Bilén.
Examinator för doktorand Jakob Karlsson

Tidigare gruppmedlemmar
Erik Aerts, projektanställd 2021
H
ashem Alwardi, kandidatexamen 2017

Hanna Andersson, masterexamen 2015
Kim Andersson, masterexamen 2014
Markus Andersson Trojer, postdok 2012-2013
Alina Beer, masterexamen 2017
Jonatan Bergek, doktorsexamen 2017
Lorenz Bock, masterexamen 2015
Sara Carlsson, masterexamen 2015
Matilda Croy, projektanställd 2020
Victoria Davidsson, kandidatexamen 2016
Gaêlle-Sêta El-Achkar, kandidatexamen 2016
Viktor Eriksson, masterexamen 2019
Gustav Eriksson, masterexamen 2018
Hilary Fabich, gäststudent 2012
Yuan Fang, postdok 2018-19
Francois Feidt, masterexamen 2009
Nancy Figueroa, gäststudent 2016
Lukas Hansen, kandidatexamen 2017
Anna-Karin Hellström, doktorsexamen 2019
Alexander Idström, doktorsexamen 2015
Simon Isaksson, projektanställd 2013
Petrus Jakobsen, masterexamen 2019
Magnus Jarl, kandidatexamen 2017
Jakob Karlsson, masterexamen 2021
Emil Lukasiewicz, masterexamen 2019
Jules Mistral, gäststudent 2019
Alberta Mok, projektanställd 2011-2012
Hanna de la Motte, postdok 2013-2015
Alireza Movahedi, gäststudent 2008
Leo Svenningsson, doktorsexamen 2020, postdok 2020-2021
Walida Somsri, kandidatexamen 2018
Szilvia Vavra, masterexamen 2017
Cedrik Wiberg, doktorsexamen 2020
Åsa Östlund, postdok 2012-2014

Biträdande handledare för doktorander Sanna Björkegren, Anders Johnson, Mariam Masuda, Alberta Mok, 
Anna Peterson, Negin Yaghini och Åsa Östlund. Biträdande värd för postdoks Mohammad Hasani Mohammad Mizanur Rahman. Biträdande handledare för masterstudenter Viktor Bernander, Simone Creci, Charlotte Cronquist, Alice Flodin, Fredrik Hallberg, Alberta Mok, Fabian Olsson, Anna Peterson och Lisa Åkerlund. Biträdande handledare för kandidatstudenter Eliza Farmand och Sofia Holmberg.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.