Jonathan Weidow

Docent/Studierektor, Institutionen för fysik

Jag har uppdraget som studierektor med ansvar för grundutbildningen på institutionerna för fysik på Chalmers och på Göteborgs universitet. Min huvudsakliga uppgift med detta uppdrag är bemanningsplanering med det övergripande målet att generera bästa möjliga undervisning.

I min forskning undersöker jag olika materials uppbyggnad och försöker koppla denna till dess egenskaper.

De kurser jag är ansvarig för är Fysikingenjörens verktyg, den första kursen i civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik, och kurserna i verksamhetsförlagd utbildning i fysik och teknik för ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Jag är även programansvarig för ämneslärarprogrammet i teknik (GU).

Publicerad: må 03 jun 2013. Ändrad: må 02 okt 2017