Jenny Holmstrand

Kommunikationspartner för institutionen för kemi och kemiteknik

Jenny Holmstrand är anställd på kommunikationsavdelningen, enheten Kommunikationspartner. Jenny Holmstrands uppgift är att stötta institutionen och dess avdelningar i kommunikationsfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: fr 22 jan 2021.