Jennie Andersson

Doktorand

Jennie Andersson studerar interaktionseffekter mellan propulsor och skrov inom projektet Kongsberg Maritime Sweden UTC. Målet med projektet är att kunna utnyttja den ökade förståelsen av interaktionseffekterna vid optimering av propulsionsystemet för minskad bränsleförbrukning. Jennie har en civilingenjörsexamen från Chalmers och har tidigare arbetat som beräkningsingenjör inom CFD.

Publicerad: to 09 apr 2020.