Ingrid Undeland

Professor,
Biologi och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ingrid Undeland är professor i Livsmedelsvetenskap. Hennes forskning handlar främst om hur man kan optimera användningen av marina råvaror (fisk, skaldjur, alger) genom kvalitetsbevarande åtgärder samt genom att separera fram funktionella och/eller bioaktiva komponenter. Inom området kvalitetsbevaring ligger fokus främst på fettoxidation och på hur denna reaktion påverkas av pro- och antioxidanter i såväl råvaran/livsmedlet som i den gastrointestinala passagen, dvs i mage och tarm. Inom separationsdelen bedrivs intensiv forskning på hur den sk pH-skiftprocessen kan användas för att isolera proteiner från komplexa råvaror såsom biprodukter och alger. Proteinisolaten utvärderas sedan utifrån molekylära, tekniska och nutritionella aspekter.

Publicerad: to 09 aug 2012. Ändrad: on 21 feb 2018