Ingrid Collin

Administrativ chef och institutionsekonom, Mikroteknologi och Nanovetenskap

Ingrid leder och samordnar den administrativa verksamheten vid institutionen och är chef för institutionens administrativa personal. Ansvarsområdet omfattar medverkan i utvecklingen av Chalmers administrativa verksamhet. Ingrid ingår i institutionens prefektgrupp och ledningsgrupp.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.