Doktorand, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Hilda Sandström doktorerar i teoretisk kemi i Martin Rahms forskargrupp. Hon undersöker den kemiska utvecklingen av prebiotiskt relevanta polymerer i solsystemet med hjälp av kvantkemiska metoder. Målet med hennes forskning är bland annat att utvärdera kemi som kan ha lett till livets ursprung.

Publicerad: to 01 nov 2018.