Hanna Härelind

Professor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi och Kompetenscentrum katalys
Avdelningschef Tillämpad kemi

Hanna Härelind är professor vid avdelningen för Tillämpad kemi. Hennes forskningsintresse fokuserar på heterogenfaskatalys, speciellt design och syntes av katalysatorer samt samspelet mellan det katalytiska materialet och de reaktioner och reaktionsmekanismer som sker på katalysatorns yta. Man kan t.ex. föja ytreaktioner med in-situ spektroskopiska metoder. Viktiga tillämpningar för heterogenfaskatalys inkluderar emissionskontroll för fordon.

Katalys (KTK012), examinator
Det övergiripande målet med kursen är att öka förståelsen för grundläggande och tillämpade aspekter av fenomenet katalys samt viktiga industriella tillämpningar av heterogenfaskatalys. Efter genomförd kurs skall studenterna i sin profession som ingenjörer kunna delta i diskussioner som rör val av katalysator, tillverkningsmetoder, karakteriseringsmetoder samt hur man undviker katalysatordeaktivering.

Katalys, emissionsrening, materialvetenskap, transport, grön kemi

Publicerad: to 29 aug 2019.