Håkan T Johansson

Forskningsingenjör, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Institutionen för fysik

Som forskningsingenjör ger jag gruppen för subatomär fysik avancerat stöd med mjukvara och hårdvara för beräkningar.

Jag är inblandad i olika kärnfysikexperiment vid europeiska laboratorier, främst GSI, men även CERN-ISOLDE. Mitt huvudsakliga vetenskapliga intresse är effektivt användande av datorer vid förberedelse, genomförande och analys av experiment, liksom även högprestandaberäkningar för kärnteori.

För mer information, se min personliga hemsida.
Laborationer i kurser:
  • FUF050 (K5, K8) Subatomär fysik
  • FYP320 (K5, K8) Subatomär fysik (GU)
Handledning av kandidatarbeten och exjobb, teknisk rådgivare i doktorandprojekt.

Sidansvarig Publicerad: må 10 feb 2020.