Fredrik Eklund

Industridoktorand, Nano- och biofysik, Institutionen för fysik

Jag är forskarstuderande på Biologisk Fysik med Jan Swenson som handledare. Jag tog min civilingenjörsexamen i Kemiteknik på Chalmers 1996 och tillbringade många år i olika industriföretag innan jag återvände till Chalmers 2016 för forskning. Jag studerar väldigt små (< 1 mikrometer) och långlivade gasbubblor i vatten, så kallade nanobubblor eller ultrafina bubblor. Specifikt är jag intresserad av hur det är möjligt för ultrafina bubblor att bli stabila och kvarstå i vatten i timmar och t.o.m. dagar. Hur man kan särskilja bubblor från partiklar i lösning är en annan viktig fråga. Metoder jag använder är bland annat Nanoparticle Tracking Analysis (NTA), Dynamisk Ljusspridning (DLS) and Digital Holografisk Microskopi (DHM). Nano- och mikrobubblor förekommer naturligt i vatten och spelar en avgörande roll vid kavitation och kokning. Tekniskt genererade ultrafina bubblor kan potentiellt användas i ultraljudsavbildning, flotation i vattenbehandling och gruvindustri, syresättning av vatten, desinfektion, rengöring, med mera. Det här är ett fält med snabbt ökande industriell innovationsaktivitet.

Sidansvarig Publicerad: må 27 jan 2020.