Erik Olsén

Doktorand, nano- och biofysik, institutionen för fysik

Jag började som doktorand vid avdelningen för biologisk fysik 2018 under handledning av Fredrik Höök. Huvudsyftet med mitt forskningsprojekt är att vidareutveckla markörfria mikroskopimetoder såsom optisk holografi för cellavbildning och spårning av nanopartiklar. Jag arbetar både med att utveckla/optimera optiska mikroskop samt att skapa bildanalysprogram baserade på traditionell bildanalys och neurala nätverk. Jag hoppas kunna bidra med att öka mängden information som är möjlig att utvinna ifrån biologiska prover utan att orsaka dem oönskade störningar, med det slutliga målet att undersöka hur olika sjukdomar som Alzheimers och ALS påverkar den interna masstransporten inne i celler.

Jag har en kandidatexamen i Teknisk Fysik och en masterexamen i Tillämpad Fysik från Chalmers Tekniska Högskola. Innan mina doktorandstudier arbetade jag deltid i Eva Olsson Group på Chalmers, där min forskning involverade undersökningar av plasmoniska egenskaper hos nanopartiklar med hjälp av elektronmikroskopi i kombination med numeriska simuleringar. Min masteruppsats handlade om hur interaktionen mellan plasmoniska nanopartiklar påverkar deras optiska spektra och direktivitet, där den experimentella delen genomfördes vid Monash University under handledning av Joanne Etheridge och Eva Olsson.

Publicerad: må 27 jan 2020.