Erik Kollberg

Professor emeritus, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Erik Kollberg föddes 1937. Han är professor emeritus i mikrovågs- och millimetervågsteknik på Chalmers sedan 1979 och var en av de tongivande inför starten av institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (MC2). Kollberg har varit trogen Chalmers hela sitt liv. Direkt efter sin civilingenjörsexamen i elektroteknik 1961 påbörjade han en framgångsrik forskarbana med Olof Rydbeck som mentor och handledare. Rydbeck, legendarisk chalmersprofessor, grundade Onsala rymdobservatorium och var i många år dess färgstarke föreståndare.

1970 disputerade Erik Kollberg med avhandlingen "Rutile Traveling-Wave Maser Systems". Bland hans många vetenskapliga utnämningar kan nämnas att han 1990 blev fellow i IEEE, att han 1992 invaldes i Ingenjörsvetenskapsakademien, att han 1993 invaldes i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg, och 1998 i Vetenskapsakademien.

1986 belönades Kollberg med Gustaf Dalénmedaljen med motiveringen "för sina betydelsefulla insatser när det gäller utvecklingen av extremt känsliga maserförstärkare för Onsala rymdobservatorium vilka också har rönt stor internationell uppmärksamhet".

2003 hedrades Erik Kollberg med Chalmersmedaljen för sina betydelsefulla insatser för högskolans utveckling.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.