Claudia Cossio Grageda

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Claudia Cossio är doktorand på Chalmers inom ett samarbete om integrerad vattenresursförvaltning med Universidad Mayor de San Simon i Cochabamba, Bolivia, finansierat av SIDA. Hennes forskning fokuserar på hållbarhet av småskaliga avloppsreningsverk i Bolivia. Målet med forskningen är att förbättra hanteringen av avloppsvatten i mindre städer i utvecklingsländer. Forskningen bidrar till uppfyllandet av ett av FNs hållbarhetsmål (SDG 6) gällande att minska andelen obehandlat avloppsvatten och en säker återanvändning globalt.

Publicerad: fr 05 apr 2019.