Christoph Langhammer

Professor, Kemisk fysik, Institutionen för fysik

Min forskargrupp arbetar vid gränsytan mellan materialvetenskap, nanofluidik, katalys, nanoplasmonik och optisk spektroskopi, med särskilt fokus på optiska gassensorer samt energirelaterade material och system. Dessa innefattar till exempel metall - vätgas interaktioner i nanopartiklar och heterogena (foto)katalysatorer för gas och vätskefas. För detta ändamål utvecklar vi kontinuerligt våra egna metoder för nanofabrikation av komplexa strukturer på ytor, samt bygger våra egna forskningsinstrument. Vi strävar också efter att kontinuerligt identifiera möjligheter för att nyttiggöra och kommersialisera våra forskningsresultat och på detta sätt i vårt arbete täcka hela spektrumet från grundforskning till tillämpningar som direkt bidrar till en hållbar framtid.

För mer info besök gärna: www.langhammerlab.se

Examinat

or och kursansvarig för TIF260 ”Energirelaterade Material”.

Examina

tor och kursansvarig för TIF 120 ”Yt- och Nanofysik”.

Examin

ator och kursansvarig för TIF181 ”Forskning, Innovation and Entreprenörskap".


Grupphemsida: www.langhammerlab.se


Sidansvarig Publicerad: må 09 maj 2022.