Christine Geers

Docent, Kemi och Kemiteknik, Oorganisk miljökemi

Christine Geers började jobba som Postdoc på avdelningen Energi och Material i april 2013. Fokus på Christines forskning ligger i uppbyggnad av experiment för hög korrosiva miljöer vid höga temperaturer för testning av legeringar. Temperaturen är vanligtvis mellan 600 och 1100˚C. Gasmiljöer kan man dela in i hög och låg syreaktivitetsmiljöer. Hög syreaktivitet betyder att de flesta metaller oxiderar i denna miljö. I båda miljöerna kan andra korrosiva gaser än syre påverka eller även bestämma korrosionsprocessen t.ex. svaveldioxid, koloxid och – dioxid, väteklorid, ånga eller även kväve vid hög temperatur. Dessa gaser använder Christine och hennes kolleger i labbet.
Christine arbetar även i en speciell legeringsgrupp där hon jobbar med – FeCrAl. Forskningen ska ge förståelse om korrosionsförloppet och livslängden av materialer.
Innan Christine började arbeta på Chalmers jobbade hon i Tyskland på forskningsinstitut DECHEMA i Frankfurt am Main. Där undersökte hon korrosionsfenomenet ’Metal Dusting’ som finns i hög temperaturmiljöer med hög kolaktivitet. Oskyddade legeringar upptar kol och förlårar sin mekaniska stabilitet. Därför uppfann hon en skyddsbeläggning som är inert i dessa miljöer.
Christines har en utbildning som kemist med inriktning mot solid state chemistry. Hon fick 2007 ett kemidiplom från Rostock Universitetet.

Sidansvarig Publicerad: on 22 jun 2022.