Björn Agnarsson

Forskningsingenjör, Nano- och biofysik, Institutionen för fysik

Som medlem av Biologisk Fysik är jag involverad i utveckling av nyja analytiska methoder för detektion and tracking av nanopartiklar på ytor och i bulk (Extracellular vesicles, viruses, liposomes and metallic particles).  Mina huvudforskningsintressen inkluderar, men är inte begränsade till, mikro- och nanofabrikation, optiska sensorer, plasmonik och generellt tvärvetenskapligt arbete.

Sidansvarig Publicerad: må 27 jan 2020.