Amanda Nylund

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier

I sitt doktorandprojekt studerar Amanda Nylund hur sjöfarten påverkar den vertikala omblandningen i fartygsleder och vad påverkan har för miljöeffekter. Hon undervisar också studenter från kandidatprogrammen Sjökapten och Sjöfart och logistik. Amanda har en tvärvetenskaplig bakgrund, med en master- och kandidatexamen i marina vetenskaper från Göteborgs Universitet.

Sidansvarig Publicerad: må 01 feb 2021.