Alexander Idström

Doktor; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Lars Nordstiernas grupp

Alexander skrev sitt examensarbete på AstraZeneca R & D, Mölndal och fick en Masterexamen i kemiteknik 2010. Han började sin forskarutbildning vid Tillämpad Ytkemi i november 2010. Huvudfokus på projektet är att studera förhorning i cellulosafibrer, med hjälp av fast-fas NMR. Förhorning förekommer i t.ex. pappersmassa då massan utsätts för torknings- och vätningscykler.

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers och Södra Cell, som är intresserade av att förstå detta fenomen. Merparten av forskningen sker på Svenskt NMR Center i Göteborg.
Labbhandledare, Galenisk Farmaci (KBT045)
Fast-fas NMR, Cellulosa, förhorning

Publicerad: on 04 dec 2019.