Yu Ge

  • Projektassistent, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik