tw_Torsten_Wik

Torsten Wik

  • Professor, System- och reglerteknik, Elektroteknik
  • Enhetschef, System- och reglerteknik, Elektroteknik