Peter Torstensson

  • Docent, Dynamik, Mekanik och maritima vetenskaper