Thomas Swahn

  • Föreståndare, Stiftelsen Chalmers Industriteknik