strombeh_Helena_Strömberg

Helena Strömberg

  • Universitetslektor, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap
0

Helena Strömbergs forskning handlar om att hitta sätt att skapa förutsättningar för ett hållbart vardagsliv, med speciellt fokus på produkters och tjänsters möjliggörande roll. Målet är att genom ett användarfokuserat angreppsätt identifiera de krav på produkters och tjänsters utformning som ställs när de exempelvis ska stödja nya sätt att lösa vardagens behov, ska delas mellan flera användare i olika tjänstelösningar eller stödja resurssnålare användningsmönster. Persontransporter är ett centralt tillämpningsområde för Helenas forskning, men den sträcker sig även utanför mobilitetsområdet. Helena är också ansvarig för Chalmers masterprogram Industrial Design Engineering