sandrata_Sandra_Tavakoli

Sandra Tavakoli

  • Kommunikationspartner, Kommunikationsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd
  • Kommunikationspartner, E2 verksamhetsstöd, Elektroteknik
0

Sandra Tavakoli är anställd på Kommunikationsavdelningen, enheten Kommunikationspartners. Sandras uppgift är att stötta institutionen för elektroteknik och dess avdelningar i kommunikationsfrågor, samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.​