rosen_Lars_Rosen

Lars Rosen

  • Enhetschef, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Professor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
0

Lars Rosén är professor på avdelningen för Geologi och geoteknik och leder forskargruppen Teknisk geologi på Chalmers. Lars har många års erfarenhet av forskning och konsulterfarenhet inom hydrogeologi och miljöteknik. Forskningen har främst riktats mot sårbarhetsbedömningar, riskbedömning och beslutsfattande metodstöd för vattenskydd och sanering av förorenad mark, grundvatten och dricksvatten. Lars är idag ansvarig för kompetenscentret Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology (FRIST) på Chalmers. Han arbetar också som handledare och specialist i riskhantering i forskningsprogrammet DRICKS.