rosen_Lars_Rosen

Lars Rosen

  • Enhetschef, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
  • Professor, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik