rigdahl_Mikael_Rigdahl

Mikael Rigdahl

  • Professor emeritus, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
0

Mikael Rigdahl är gruppledare för forskargruppen Polymera material och kompositer. Ett övergripande mål för verksamheten är att skapa en vetenskaplig bas från vilken nya eller förbättrade material och processer för polymerer och kompositer kan utvecklas. Här är sambanden mellan struktur, bearbetning och egenskaper hos materialet/produkten i fokus. Mikael Rigdahls forskningsintressen ligger framförallt inom reologi hos fasta och flytande material, kompositmaterial (inkl. nanokompositer), förnybara material och samband mellan materialegenskaper och hur vi uppfattar dess, t ex visuellt.