richajo_Richard_Johansson

Richard Johansson

  • Universitetslektor, Data Science och AI, Data- och informationsteknik