pjonna_Jonna_Palm

Jonna Palm

  • Ekonom, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
  • Ekonom, IMS verksamhetsstöd, Industri- och materialvetenskap