petrany_Petra Marie_Nylund

Petra Marie Nylund

  • Ekonom, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap
  • Ekonom, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap
  • Ekonom, IMS verksamhetsstöd, Industri- och materialvetenskap