Paulo Victor Lopes

  • Praktikant, Produktionssystem, Industri- och materialvetenskap