palinaw_Palina_Wendel

Palina Wendel

  • Ekonom, IMS verksamhetsstöd, Industri- och materialvetenskap
  • Ekonom, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap