nadineg_Nadine_Gärtner

Nadine Gärtner

  • Doktorand, Geologi och geoteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik