mwai_Newton Mwai_Kinyanjui

Newton Mwai Kinyanjui

  • Doktorand, Data Science och AI, Data- och informationsteknik