mlq_Michael_Lindqvist

Michael Lindqvist

  • Enhetschef, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Senior forskningsingenjör, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap