Miquel Pericas

  • Docent, Dator- och nätverkssystem, Data- och informationsteknik