Mikaela Börjesson

  • Gästforskare, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik