miaan_Mia_Stråvik

Mia Stråvik

  • Doktorand, Livsmedelsvetenskap, Life Sciences
0

Mia Stråvik är doktorand på avdelningen för Livsmedelsvetenskap. Hennes forskning är en del av den nationella födelsekohorten Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment (NICE) study. I sin forskning fokuserar hon på hur tidig exponering av kost och miljöfaktorer kan påverka utveckling av allergi tidigt i livet. Att identifiera riskfaktorer för allergi är av stor vikt för att förbättra och bibehålla hälsa, eftersom allergi idag påverkar en betydande andel av världens befolkning. Målet med hennes forskning är att undersöka om kostintaget under graviditet, amning och tidigt i livet kan användas som ett verktyg för att förebygga allergi i barndomsåren. ​