mi2frbj_Björn_Friberg

Björn Friberg

  • Utbildningssekreterare, Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd