mehrdadf_Mehrdad_Farahani

Mehrdad Farahani

  • Doktorand, Data Science och AI, Data- och informationsteknik